Arbeidsongevallenverzekering

AIMC zorgt zelf voor de arbeidsongevallenverzekering, het vervoer van het personeel
en hun werkkleding. De administratie wordt volledig door ons geregeld!